JEREMIE ("Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky") je spoločnou iniciatívou Európskej komisie (DG Regio) a Európskeho investičného fondu s cieľom zlepšenia prístupu malých a stredných podnikov (“MSP”) k financovaniu v rámci štrukturálnych fondov EÚ na obdobie rokov 2007 až 2013. JEREMIE Slovensko je implementované prostredníctvom Slovenského záručného a rozvojového fondu, s.r.o., ktorého aktivity riadi Európsky investičný fond. JEREMIE Slovensko disponuje zdrojmi vo výške 100 miliónov EUR, ktoré pochádzajú z troch operačných programov (Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Operačný program Výskum a vývoj, Operačný program Bratislavský kraj) a sú určené na podporu MSP formou návratných finančných nástrojov.

 

 

V súčasnosti sa implementujú tri finančné produkty:

1. Nástroje rizikového kapitálu
2. Portfóliové záruky
3. Portfóliovoý úverový finančný nástroj zdieľaného rizika

Aktuality

zobraziť všetky
Oznámenie o vyhlásení výzvy - Portfóliový úverový finančný nástroj zdieľaného rizika / 28. 07. 2015

Deadline: 28. august 2015

 

OTP Banka prináša ďalších 20 miliónov eur / 30. 10. 2014
Seed a Venture Capital - Investície do slovenských startupov a firiem / 29. 04. 2014
Dodatočná alokácia z nástroja PRSL / 02. 04. 2014
Deadline: 22. apríl 2014
Ďalších 92 mil. EUR pre slovenské malé a stredné podniky po podpísaní dohôd v rámci iniciatívy JEREMIE s ďalšími dvomi bankami / 03. 03. 2014
Výzva Nástroje rizikového kapitálu otvorená do 8.11.2013 / 25. 10. 2013

 

Oznámenie o vyhlásení výzvy - Portfóliový úverový finančný nástroj zdieľaného rizika / 15. 05. 2013

 

Tri komerčné banky podpísali záručné zmluvy v rámci iniciatívy JEREMIE, čo umožní poskytnúť úvery v objeme 170 miliónov eur pre malé a stredné podniky / 03. 04. 2013
Oznámenie o vyhlásení výzvy - Nástroje rizikového kapitálu / 19. 01. 2012

 

Oznámenie o predĺžení uzávierky výzvy na bankovú záruku na úvery / 17. 10. 2011

 

Otázky a odpovede k výzve č. JER005/1 / 23. 09. 2011

 

Oznámenie o vyhlásení výzvy - Portfóliová záruka prvej straty / 18. 08. 2011

 

Iniciatíva JEREMIE na Slovensku spustená / 20. 05. 2011
Poskytovatelia úverov a rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky sa už čoskoro môžu zapojiť do výziev. Minister hospodárstva SR Juraj Miškov sa dnes stretol s generálnym riaditeľom Európskeho investičného fondu ("EIF") Richardom Pellym...